Přednáška VEĽKÁ MORAVA, AKO JU DNES (NE)POZNÁME

Přijměte srdečné poznání na první událost letošní sezony v Návštěvnickém centru Mušov – Brána do Římské říše a současně na úvodní přednášku přednáškového cyklu IN MEDIAS RES – K jádru věci. V rámci daného cyklu se vám snažíme zprostředkovat aktuální výsledky archeologických výzkumů. Přednášku přednese Mgr. Marek Hladík, Ph.D., vedoucí Střediska pro slovanskou a středověkou archeologii při Archeologickém ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.

Jedním z důsledků reorganizace ekonomických a společenských vztahů v centrální Evropě po rozpadu Římské říše byl vznik Velké Moravy. Její existence v mnohém předznamenala fascinující nárůst ekonomických aktivit na začátku druhého tisíciletí. Ten vedl ke vzniku středověkých států (Uherska, Rakouska, Čech), na jejichž geopolitické tradici (bolestně transformované v 19. a první polovině 20. století) je v podstatě z velké části narýsována i politická mapa současné střední Evropy. Co však umíme o Velké Moravě na základě současných archeologických výzkumů sdělit? Z jaké tradice vyrůstala? Na jakých ekonomických a sociálních základech stála? Co udržovalo tento geopolitický celek v chodu a proč na přelomu 9. a 10. století náhle zanikla? A je vůbec archeologie schopna hledat odpovědi na tak složité otázky?

Kde: Návštěvnické centrum Mušov – Brána do Římské říše
(vedle Aqualandu Moravia u Pasohlávek)
Kdy: 22. 4. 2023 v 15:00
Vstupné: stejné jako do expozice: základní 100,- Kč, snížené 50,- Kč.