Přednáška Symboly bohatství a moci

Archeologický ústav AV ČR, Brno a knihkupectví Academia Vás zvou na přednášku

Šimona Ungermana a Šárky Krupičkové
Symboly bohatství a moci: luxusní šperk a výzbroj velkomoravské elity

KDE: knihkupectví Academia, Náměstí Svobody 13
KDY: středa 12. 12. 2018 od 17 hodin

Vládnoucí vrstva Velkomoravské říše, k níž kromě panovníka patřili také početní velmoži, elitní bojovníci a jejich rodiny, stojí v trvalém centru zájmu naší raně středověké archeologie. Jak se tito lidé veřejně prezentovali, jak dávali najevo svoje materiální bohatství a politickou moc? Cílem přednášky je ukázat projevy velkomoravské elity v archeologických pramenech a nastínit také obecnější vzorce chování aristokracie v tehdejší Evropě, jak je známe ze soudobých písemných pramenů.