Pracoviště Email Telefon
Žákovský Petr Brno

Mgr. Petr Žákovský, Ph.D.

Tajemník ústavu
Středisko pro slovanskou a středověkou archeologii

Specializuje se na hmotnou kulturu středověku a raného novověku, především na detailní výzkum středověkých a raně novověkých militárií a obecně doklady vojenství v hmotné kultuře. V této souvislosti se věnuje rovněž archeologii bitevních polí (Battlefield archaeology) s hlavním zřetelem na středověká bojiště a zanikání lidských sídel v důsledku válečných událostí. V neposlední řadě se zabývá i hmotnou kulturou panských sídel.

Po studiích archeologie na brněnské univerzitě působil jako odborný pracovník tamtéž. Od roku 2017 pracuje v brněnském Archeologickém ústavu jako vědecký pracovník. Je autorem či spoluautorem desítek vědeckých studií a monografií.

Bibliografie

asep-analytika.lib.cas.cz

scopus.com

orcid.org

academia.edu

Zpět na seznam pracovníků