Pracoviště Email Telefon
Stuchlík Stanislav Brno

prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc.

Přední odborník na starší a střední dobu bronzovou a pohřební ritus v pravěku obecně. Vedoucí velkých výzkumů v Boroticích, Moravské Nové Vsi – Hruškách, Mušově nebo v Šumicích. Dlouholetý vedoucí pravěkého oddělení brněnského Archeologického ústavu a univerzitní pedagog.
 
Po studiích archeologie na brněnské univerzitě působil v muzeu ve Zlíně a od roku 1972 nastoupil na Archeologický ústav v Brně, kde vedl od roku 1984 pravěké oddělení. Pedagogicky je činný na Slezské univerzitě v Opavě i Masarykově univerzitě v Brně. Je spoluredaktorem nové řady Pravěku, členem vědeckých rad a komisí pro habilitační i profesorská řízení či obhajoby kandidátských a doktorských prací v oboru archeologie. Autorsky se podílel či sám připravil několik výstav, je autorem osmi monografií a téměř 200 odborných článků a publikací.

asep-analytika.lib.cas.cz

Zpět na seznam pracovníků