Pracoviště Email Telefon
Škrdla Petr Brno

Ing. Petr Škrdla, Ph.D., DSc.

Středisko pro paleolit a paleoantropologii

Studoval na FS VUT v Brně. Od roku 1992 pracuje na Archeologickém ústavu AV ČR v Brně, zpočátku jako odborný, od roku 1997 jako vědecký pracovník. V roce 2019 získal vědecký titul doktor věd obhajobou práce Moravia at the onset of the Upper Paleolithic (http://bit.ly/Doktor_věd_AVČR ).

Ve svém odborném zaměření na archeologii pleistocénu se specializuje  především na studium technologie  výroby kamenné industrie a  sídelní strategie.

Bibliografie

asep-analytika.lib.cas.cz

scopus.com

orcid.org

academia.edu

Zpět na seznam pracovníků