Pracoviště Email Telefon
Poláček Lumír Brno, Mikulčice

PhDr. Lumír Poláček, CSc.

Středisko pro slovanskou a středověkou archeologii

Specializuje se na archeologii raného středověku, zejména na hospodářskou a sociální problematiku, sídelně-archeologický výzkum velkomoravských center, paleoekologii a vývoj údolní nivy, částečně na předrománskou architekturu. Je vedoucím výzkumů na velkomoravském hradišti Valy u Mikulčic.

Po studiu archeologie na brněnské univerzitě působil v letech 1986–1988 jako okresní archeolog v Západomoravském muzeu v Třebíči. Poté nastoupil na brněnský Archeologický ústav Akademie věd, kde od roku 1992 pracuje jako vědecký pracovník. V roce 1993 se ujal vedení mikulčického detašovaného pracoviště, v letech 2010–2014 stál u zrodu nové Výzkumné základny ARÚB v Mikulčicích-Trapíkově. V letech 2017–2022 zastával funkci ředitele ústavu. 

Řídí několik edičních řad mikulčického výzkumu, je zodpovědným redaktorem neperiodických monografických tisků ARÚB v řadě Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno. Podílel se na přípravě stálých muzejních expozicí v NKP Slovanské hradiště v Mikulčicích a na realizaci řady dalších výstavních a popularizačních projektů.

Bibliografie

asep-analytika.lib.cas.cz

scopus.com

orcid.org

academia.edu

Zpět na seznam pracovníků