Pracoviště Email Telefon
Mazuch Marian Mikulčice

PhDr. Marian Mazuch, Ph.D.

Vedoucí základny v Mikulčicích, Středisko pro slovanskou a středověkou archeologii

Archeologii a etnologii vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (titul Mgr. získán v r.2001). Poté nastoupil na doktorské studium tamtéž (doktorský titul udělen v r. 2009). Od roku 1993 je zaměstnán na Archeologickém ústavu AV ČR, Brno, v.v.i., na detašovaném pracovišti v Mikulčicích. Zpočátku zde působil jako technický pracovník, od r. 2001 jako výzkumný asistent a zástupce vedoucího na vědecko-výzkumné základně v Mikulčicích. Od června 2022 vedoucí mikulčického pracoviště.

Je autorem nebo spoluautorem více než 20 odborných článků.

Specializuje se na raný středověk, zejména velkomoravské období. Zabývá se problematikou mocenských center (hradisek), sídlištní archeologií, terénní archeologií, slovanskou keramikou a hypotézou násilného zániku Velkomoravské říše.

Bibliografie

asep-analytika.lib.cas.cz

scopus.com

orcid.org

academia.edu

Zpět na seznam pracovníků