Pracoviště Email Telefon
Mazuch Marian Mikulčice

PhDr. Marian Mazuch, Ph.D.

Středisko pro slovanskou a středověkou archeologii

Archeologii a etnologii vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (titul Mgr. získán v r.2001). Poté nastoupil na doktorské studium tamtéž (doktorský titul udělen v r. 2009). Od roku 1993 je zaměstnán na Archeologickém ústavu AV ČR, Brno, v.v.i., na detašovaném pracovišti v Mikulčicích. Zpočátku zde působil jako technický pracovník, od r. 2001 jako výzkumný asistent a zástupce vedoucího na vědecko-výzkumné základně v Mikulčicích.

Je autorem nebo spoluautorem více než 20 odborných článků.

Specializuje se na raný středověk, zejména velkomoravské období. Zabývá se problematikou mocenských center (hradisek), sídlištní archeologií, terénní archeologií, slovanskou keramikou a hypotézou násilného zániku Velkomoravské říše.

Bibliografie

asep-analytika.lib.cas.cz

scopus.com

orcid.org

academia.edu

Zpět na seznam pracovníků