Pracoviště Email Telefon
Krupičková Šárka Brno

Mgr. Šárka Krupičková, Ph.D.

Středisko pro slovanskou a středověkou archeologii

Archeoložka specializující se na problematiku pohřebního ritu na Velké Moravě, v jejímž rámci řeší především otázky související se sociálními a chronologickými aspekty hrobové výbavy. Vedle vlastního archeologického výzkumu se zaměřuje na interdisciplinární studium této problematiky ve spolupráci s antropology, a také na zpracování velkomoravského šperku v kooperaci s technology a materiálovými analytiky. Podílela se na řešení vědeckého projektu GAČR „Životní styl a identita velkomoravské aristokracie: archeologická a bioarcheologická analýza dokladů nejvyšších elit v Mikulčicích“ (2017–2019), je zapojená do aplikovaného výzkumu prostřednictvím projektu NAKI „Virtuální vědecký model velkomoravských Mikulčic jako systém interaktivní dokumentace, prezentace a archivace dlouholetého systematického archeologického výzkumu“ (2018–2022). Jako garant nadstřediskové činnosti Edice organizuje a administruje vydavatelskou činnost ARÚB. Je předsedkyní ediční rady neperiodických tisků ARÚB a členkou redakční rady časopisu Přehled výzkumů. 

Bibliografie

asep-analytika.lib.cas.cz

scopus.com

academia.edu

researchgate.net

Zpět na seznam pracovníků