Pracoviště Email Telefon
Hlavica Michal Brno

Mgr. Michal Hlavica, Ph.D.

Středisko pro slovanskou a středověkou archeologii

Mezi léty 2016-2018 působil v archivu ARÚB na pozici databázového administrátora pro projekt Archeologického informačního systému České republiky (AIS CR). Podílel se na digitalizaci archivního fondu ARÚB a přechodu od informačního systému Megalit k systému Archeologické mapy České republiky (AMČR). V roce 2018 byl přeřazen pod projekt Virtuálního vědeckého modelu velkomoravských Mikulčic jako GIS specialista a v roce 2019 byl přijat na místo doktorandského vědeckého pracovníka se zaměřením na problematiku společensko-politické a ekonomické organizace předindustriálních společností, zejména Velké Moravy. 

Ve svém bádání, jež se soustředí především na přechod od předstátních ke státním organizačním strukturám, se zaměřuje na genezi elit a mocenských institucí, stejně jako elitní strategie centralizace a konsolidace moci. K zodpovídání badatelských otázek využívá perspektiv a modelů kulturní antropologie. V dizertační práci obhájené v roce 2020 rekonstruoval tržní systém jádra velkomoravského teritoria a navrhl též decentralizovaný (náčelnicko-konfederační) model velkomoravské mocensko-organizační struktury.

Zabývá se i tržními systémy a otázkami organizace produkce a distribuce zboží a komodit. Pramennou základnu tohoto bádání tvoří především velkomoravská spotřební keramika, resp. pramen v podobě tzv. hrnčířských značek. Podílel se na kompletním zpracování fondů hrnčířských značek z několika nejvýznamnějších velkomoravských center – Mikulčic, Pohanska u Břeclavi a Starých Zámků v Brně-Líšni.

Bibliografie

asep-analytika.lib.cas.cz

orcid.org

academia.edu

researchgate.net

Zpět na seznam pracovníků