Pracoviště Email Telefon
Hladík Marek Mikulčice

Mgr. Marek Hladík, Ph.D.

Vedoucí Střediska pro slovanskou a středověkou archeologii

Absolvoval Studium archeologie na Filozofické fakultě UK v Bratislavě zakončené diplomovou prací „Hrad Sitno – výsledky archeologického výskumu“ (2005). Postgraduální doktorské studium tamtéž ukončil dizertační prací „Sídelný vývoj na slovensko-moravskom pohraničí vo včasnom stredoveku. Južná časť ‚Dolnomoravského úvalu‘ vo včasnom stredoveku“ (2012). Na archeologickém pracovišti ARÚB v Mikulčicích zaměstnán od roku 2006. Laureát ceny Jana Rulfa za rok 2013 (5. místo).

Hlavní odborné zaměření: Archeologická metoda a teorie, raně středověké archeologie, prostorová a krajinná archeologie, vývoj osídlení a hospodářská problematika, výzkum sídelních struktur a jejich vztahu k přírodnímu prostředí, GIS, aplikace statistických metod v archeologii, matematické modelování sociálně-ekonomického kontextu v archeologii, modelování kauzálních sítí, geoarcheologie, bioarcheologie.

Bibliografie

asep-analytika.lib.cas.cz

scopus.com

orcid.org

academia.edu

publons.com

Zpět na seznam pracovníků