Pracoviště Email Telefon
Fořt Martin Mikulčice

Martin Fořt, DiS.

Zaměřuje se na odbornou péči o archeologické nálezy z drahých kovů, řešení otázek v oblasti konzervování a restaurování archeologických nálezů, a jejich následného uložení.

Studium konzervátorství a restaurátorství kovů zakončené diplomovou prací v oboru konzervování a restaurování kovů, minerálů a organolitů na Vyšší Odborné Škole v Turnově roku 2009.

Držitel licencí Ministerstva kultury ČR:

  • Restaurování uměleckořemeslných děl z drahých kovů (MK 10324/2020 OPP)
  • Restaurování uměleckořemeslných děl z obecných kovů-archeologických kovů (MK-S 5663/2012 OPP)
  • Restaurování uměleckořemeslných děl z barevných obecných kovů vyjma cínařských technik (MK 36177/2011 OPP)

Restaurátor archeologických nálezů z kovů na pracovišti v Mikulčicích od roku 2019.

Výběrová bibliografie:

  • Fořt M.: Povrchové úpravy historických lustrů, průzkum a restaurování – Historické kovové předměty a jejich konzervování-restaurování se zaměřením na jemnou mechaniku a leštěné povrchy; Technické muzeum v Brně, tisk 2018.
  • Sankot P., Fořt M., Vopálenský M., Kumpová I., Vavřík D.: Výsledky nového průzkumu časně laténských mečů z Chlumu u Rokycan a Vlčí, okr. Plzeň – jih. Archeologie západních Čech 12, 2017.
  • Fořt M., Sankot P.: 1803-0386, Muzeum, 55, 1, 2017,21-27; Národní muzeum.
  • Fořt, M.: Problematika restaurování bulharských šperků. Výzdobné techniky kovů; Technické muzeum v Brně, 2014.
  • Fořt M.: Kopie mincí a jejich konzervace-restaurování. Ochrana mincí a medailí v muzejních sbírkách; Technické muzeum v Brně, 2014.
  • Fořt, M.: Restaurování lovecké kuše z Historického muzea NM v Praze. Brych V. (ed.): ARMA DIABOLI – O kuši a střelcích, Národní muzeum, 2013, s. 83-86.
  • Drábková K. et al.: Konzervátorská pracoviště Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, Středočeský vlastivědný sborník, Roztoky u Prahy, 2010.
Zpět na seznam pracovníků