Pracoviště Email Telefon
Cibulka David Dolní Dunajovice

Mgr. David Cibulka

Středisko pro výzkum doby římské a stěhování národů

Absolvent oboru archeologie na Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity, kde obhájil práci zaměřenou na prostorové vyhodnocení sídelních komponent z únětického sídliště v Lechovicích. V rámci postgraduálního studia na Univerzitě Karlově se věnuje sociálním strukturám společnosti a regionální diferenciaci únětické kultury na základě analýzy pohřebního ritu. Od roku 2018 působí na archeologickém ústavu AV ČR, kde je jeho pracovní náplní realizace a komplexní zpracování dat geofyzikálních, systematických a záchranných archeologických výzkumů. Je členem řešitelského týmu grantového projektu „Langobardská populace na Moravě. Interdisciplinární výzkum nekropolí doby stěhování národů“.

Bibliografie

academia.edu

researchgate.net

Zpět na seznam pracovníků