Pracoviště Email Telefon
Bartík Jaroslav Brno

Mgr. Jaroslav Bartík, Ph.D.

Středisko pro paleolit a paleoantropologii

Vystudoval archeologii na Ústavu archeologie a muzeologie v Brně. Po studiích působil jako archeolog ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti, kde vedl více jak čtyři desítky záchranných archeologických výzkumů. V roce 2016 se stal pod záštitou Archeologického ústavu AV ČR v Brně spoluřešitelem mezinárodního polsko-českého projektu zaměřeného na výzkum Stránské skály u Brna. Od roku 2021 působí jako výzkumný pracovník na Archeologickém ústavu AV ČR v Brně v rámci Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů. Ve svém odborném zájmu se věnuje problematice exploatace surovin, rekonstrukci distribučních sítí a technologickým analýzám kamenných industrií v kontextu sociálních a ekonomických aspektů archaických společností doby kamenné.

Bibliografie

asep-analytika.lib.cas.cz

scopus.com

academia.edu

researchgate.net

Zpět na seznam pracovníků