Pracoviště Email Telefon
Antal Róbert Brno

Mgr. et Mgr. Róbert Antal, Ph.D.

Odborný pracovník Referátu archeologické památkové péče

Vystudoval klasickou archeologii a právo na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 2024 dokončil doktorské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, a to se změřením na právo životního prostředí a specializací na nelegální obchod s archeologickými nálezy. V letech 2012-2020 pracoval ve společnosti ARCHAIA Brno, z. ú., kde se podílel na provádění záchranných archeologických výzkumů. Od roku 2020 pracuje na Archeologickém ústavě AV ČR, Brno, kde má na starosti administrativně-právní agendu archeologické památkové péče. Vědecky se věnuje industriální archeologii a právním nástrojům ochrany archeologického dědictví. Průběžně přednáší na Filozofické a Právnické fakultě Masarykovy univerzitě.

Bibliografie

academia.edu

Zpět na seznam pracovníků