Zveme Vás na přednášku v rámci cyklu Antika znovu nově, který pořádá Národní muzeum v Praze.

Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.: „Když na Moravě psaly dějiny římské legie“
28. 11. 2017
Nová budova Národního muzea, Praha

Naše území nebylo často svědkem konfliktů ovlivňujících chod dějin. Patrně první takovou událostí byly tzv. markomanské války, které vedl římský císař Markus Aurelius proti četným germánským kmenům, především Markomanům. V posledních letech se Středisko pro výzkum doby římské a stěhování národů Archeologického ústavu Akademie věd, ČR, Brno, v. v. i., intenzivně zabývá objevováním a zkoumáním stop, které ve středním Podunají zanechaly římské legie. Výzkum umožňuje stále detailněji popsat rozsah a strategické záměry římského vojska a také pochopit dopad římské okupace na místní germánské obyvatelstvo. V rámci přednášky budou veřejnosti představeny některé nové archeologické poznatky k tomuto tématu.