Pozvánka na přednášku: Průvodce pražskou archeologií

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. pořádá přednášku pražských archeologů na téma Průvodce pražskou archeologií: památky známé, neznámé i skryté.

Prezentaci a komentář k nedávno vyšlé publikaci uvedou editoři knihy PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D. a PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D.

Místo konání: Archeologický ústav AV ČR, Brno, Čechyňská 19, Brno, velký přednáškový sál, v 17:00 hod