Pozvánka na 53. mezinárodní konferenci archeologie středověku

Zveme Vás na 53. mezinárodní konferenci archeologie středověku.

Nosné téma: „Archeologie hygieny“

Konference proběhne v hospitálu Kuks v termínu od 19. do 23. 09. 2022.

Téma konference nabízí možnost prezentovat například výsledky výzkumů odpadních objektů a odpadů, situací spojených se zásobováním vodou a využíváním vodních zdrojů, doklady materiální kultury (např. hygienické, lékařské, lékárnickéči kosmetické potřeby) nebo poznatky z oblasti archeobotaniky, archeozoologie, parazitologie nebo fyzické antropologie (např. doklady chorob). Vítaným tématem jsou také středověké a raně novověké špitály.

Přihlášku lze vyplnit online zde
nebo vyplněnou poslat na adresu archaeologia.historica22@phil.muni.cz do 31. 5. 2022.