Nová dohoda o spolupráci mezi ARÚB a ÚAM FF MU

Ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., dr. Lumír Poláček a vedoucí Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty MU prof. Jiří Macháček prohloubili vzájemnou spolupráci obou institucí v rámci nové Dohody o spolupráci při uskutečňování doktorských studijních programů.

Ředitel ARÚB smlouvu symbolicky podepsal na prvním doktorandském semináři konaném na akademickém pracovišti v Brně na Čechyňské ulici dne 5. dubna 2019.

Doktoranti oboru archeologie na ÚAM FF MU mají nyní možnost ucházet se o zpracování svého disertačního projektu s finanční podporou Akademie věd ČR.