Návštěva předsedkyně Akademie věd ČR prof. Evy Zažímalové

Dne 18. 5. 2023 Archeologický ústav AV ČR, Brno navštívila předsedkyně Akademie věd ČR profesorka Eva Zažímalová v doprovodu místopředsedy AV ČR pro třetí vědní oblast dr. Ondřeje Beránka a členů Akademické rady AV ČR prof. Davida Honyse, doc. Tomáše Kosteleckého a doc. Luboše Náhlíka. Ředitel ústavu Balázs Komoróczy ve své prezentaci ve velkém sále delegaci představil pracoviště, jeho strukturu, ekonomické a personální poměry, současné projekty a výsledky vědeckých, technických a popularizačních aktivit. Po následné neformální diskuzi se návštěva přesunula na pracoviště analytické konzervace, kde Mgr. Matěj Kmošek a Mgr. Patrick Bárta prezentovali aktuální projekty pracoviště. Poté paní profesorka navštívila pracoviště archivu, kde Mgr. Olga Lečbychová představila činnost a výsledky tohoto oddělení, zejména velkou výzkumnou infrastrukturu Archeologický informační systém ČR (AIS CR). Poslední zastávkou byla knihovna, kterou návštěvu provedla vedoucí knihovny Bc. Hedvika Břínková. Poté Mgr. Martina Kudlíková představila práci edičního oddělení ústavu. Návštěva byla zakončena neformálním obědem. Paní předsedkyně i ostatní členové delegace prezentované aspekty fungování našeho ústavu vnímaly s velkým zájmem a zaujetím. Vyjádřili se kladně o aktuálním stavu a směřování ARÚB, mile pohovořili s jeho četnými pracovnicemi a pracovníky a popřáli mnoho úspěchů v jejich práci. My také upřímně děkujeme za milou návštěvu, vstřícnost a podporu, a přejeme paní předsedkyni i ostatním členům delegace vše dobré.