Mikulovský antropologický mítink III

Vážené kolegyně, vážení kolegové / Dear colleagues (English version below),

rádi bychom Vás pozvali na třetí pokračování interdisciplinární konference MAM (Mikulovský Antropologický Mítink), která se uskuteční ve dnech 13. až 15. září 2023 na Zámku v Mikulově. Konferenci chceme věnovat prof. Jiřímu Svobodovi při příležitosti jeho 70. narozenin. 

Vítané budou Vaše příspěvky nejen z oblasti antropologie, pokrývající témata v jejím nejširším a interdisciplinárním slova smyslu, ale také z paleolitické archeologie, kvartérní geologie, paleontologie, ekologie a dalších příbuzných oborů studujících pleistocén a holocén – zejména informace z nových výzkumů, výsledky dílčích analýz, předběžné zprávy nebo nově publikované studie. Komunikačním jazykem konference bude angličtina. 

Bližší a aktuální informace týkající se termínú a přihlášení naleznete na našich stránkách https://paleodv.wordpress.com/mikulov-anthropology-meeting/ 

Budeme se těšit na společné setkání v Mikulově!

//

We would like to kindly invite you to the 3rd interdisciplinary conference MAM (Mikulov Anthropology Meeting), which will take its place from 13th to 15th September 2023 at the Mikulov Castle (Czech Republic). The conference is dedicated to prof. Jiří Svoboda and the occasion of celebration of his 70th birthday. 

Topic of your contributions is not limited to the field of anthropology but also covers its widest and interdisciplinary meaning, Paleolithic archaeology, Quaternary geology, paleontology, ecology, and other related disciplines concerning the study of Pleistocene and Holocene. News and information based on recent field and laboratory research, results of preliminary analysis and short reports or newly published studies are welcome. The communication language of the conference will be English.

Closer details concerning the dates and registration can be found at our website https://paleodv.wordpress.com/mikulov-anthropology-meeting-en/

We are looking forward to meeting you in Mikulov!

Mikulovský antropologický mítink III