Mezinárodní den archeologie na Archeologickém ústavu AV ČR, Brno

Zveme Vás na Mezinárodní den archeologie!
Veřejnosti nabízíme čtyři atraktivní setkání s našimi předními odborníky, a to přímo v místech, kde archeologové pracují.
Zdarma se můžete zúčastnit exkurzí, které vás zavedou na některé z nejvýznamnějších archeologických lokalit Jižní Moravy.

Exkurze po středověkých památkách města Brna
PhDr. Rudolf Procházka, CSc.

KDY: pátek 20. 10. ve 14:00 a 16:00 hod.
MÍSTO SETKÁNÍ: před katedrálou sv. Petra a Pavla

Exkurze má omezenou kapacitu 20 osob na jednu prohlídku, je tedy nutná rezervace: ruzickova@arub.cz, 723 026 765.

Zúčastníte se zajímavé procházky středem Brna a jistě budete překvapeni, kolik středověku se dodnes nachází kolem vás. Kolem řady z nich běžně chodíte, jiné jsou ukryty pod zemí. Exkurze začne prohlídkou krypty v katedrále sv. Petra a Pavla, a bude pokračovat do centra města. Exkurze a vstupy jsou zdarma.

Archeologická exkurze do Kopčan spojená s prohlídkou předrománského kostela sv. Margity Antiochijské
PhDr. Lumír Poláček, CSc.

KDY: sobota 21. 10. v 10:45 hod.
MÍSTO SETKÁNÍ: pro společnou dopravu do Kopčan je zajištěn autobus, který vyráží z Mikulčic od obecního úřadu v 10:00 hod. Přistoupit je možné v Lužicích u školy (10:10 hod.), v Lužicích-rozcestí (10:15 hod.) a v Hodoníně na zastávce Anenská (10:25).
Místo v autobuse je nutné rezervovat na tel.: 518 121 421, nebo mailem mikulcice@arub.cz,
a to nejpozději do 16. října.
Možná je i individuální doprava do Kopčan se srazem v 10:45 u kaple sv. Margity.
Jízdné i vstupné jsou zdarma.

Toto území bylo v 9. století součástí sídelní aglomerace velkomoravského mocenského centra v Mikulčicích. Nejvýznamnějším dokladem osídlení je unikátně dochovaná kaple sv. Margity Antiochijské, jediná dosud stojící velkomoravská církevní stavba. Součástí exkurze bude návštěva expozice věnované archeologickým památkám Kopčan v bývalém Císařském a královském hřebčíně v Kopčanech, pozoruhodné barokní technické památce.
Účastníky seznámíme rovněž s chystaným propojením mikulčické a kopčanské části aglomerace pomocí lávky.

Archeologická exkurze na Hradisko u Mušova
Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.


KDY: sobota 21. 10. ve 14:00 hod.
MÍSTO SETKÁNÍ: u kapličky (u Aqualand Moravia u Pasohlávek)

Po naučné stezce až k letošním terénním výzkumům Vás provede Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D. Území dnešních Pasohlávek a zaniklé obce Mušov se před téměř dvěma tisíci lety stalo cílem římského vojska vedeného císařem Marcem Aureliem.
Jeho legionáři zde vybudovali mohutnou pevnost, v níž dokonce stály první lázně na našem území.
Trasa bude dlouhá cca 2 km.
Exkurze je zdarma.

Venuše z Pavlova & Mezinárodní den archeologie


KDY: sobota 21. 10. v 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 a 15:00 hod.
KDE: Archeopark Pavlov


Archeopark Pavlov uspořádal ve spolupráci s Archeologickým stavem Brno výstavu originálu sošky VENUŠE Z PAVLOVA.
Zahájení výstavy proběhne 21. 10. 2017.
Při této příležitosti jsou uspořádány komentované prohlídky pro veřejnost v tyto časy: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 a 15:00 hod.
Pro děti jsou přichystány pracovní listy.
Po celý den vstup zdarma.

Těšíme se na Vaši návštěvu.