Mezinárodní den archeologie na Archeologickém ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.


I v letošním roce jsme pro Vás připravili akce konané při Mezinárodním dnu archeologie. Veřejnosti nabízíme tři atraktivní setkání s našimi předními odborníky, a to přímo v místech, kde archeologové pracují.
Zdarma se můžete zúčastnit exkurzí, které vás zavedou na některé z nejvýznamnějších archeologických lokalit Jižní Moravy.

Další akce naleznete na stránkách Mezinárodního dne archeologie.

Exkurze po středověkých památkách města Brna

Kdy: 19. 10. 2018, 15:30 a 16:00

Místo setkání: u katedrály sv. Petra a Pavla

Předpokládaný čas trvání: 2 hodiny

Exkurzi povede PhDr. Rudolf Procházka, CSc. (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.) a Mgr. Marek Peška, Ph.D. (Archaia Brno z. ú.)

Zúčastníte se zajímavé procházky středem Brna a jistě budete překvapeni, kolik středověku se dodnes nachází kolem Vás. Kolem řady z nich běžně chodíte, jiné jsou ukryty pod zemí. Exkurze začne prohlídkou krypty v katedrále sv. Petra a Pavla, a bude dále pokračovat do centra města.

Pro omezenu kapacitu osob je nutná rezervace (ruzickova@arub.cz, 723 026 765)

Exkurze i vstupy jsou zdarma.

Cesta do 9. století a zpět – Objevování fortifikace mikulčického hradiště Valy

Kdy: 20. 10. 2018, 10:00

Místo setkání: na parkovišti před návštěvnickým centrem slovanského hradiště v Mikulčicích

Předpokládaný čas trvání: 2-3 hodiny

Exkurzi povede PhDr. Lumír Poláček, CSc., ředitel Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i.

Zveme Vás na výpravu po mikulčických Valech. Společně objevíme a zdokumentujeme pozůstatky rozsáhlých opevňovacích prací z 9. století na Slovanském hradišti v Mikulčicích. Projdeme se po skutečných i domnělých hradbách starobylých Mikulčic. Vycházku skončíme na unikátním terénním odkryvu, který v současné době provádí Archeologický ústav AV ČR, Brno v prostoru fortifikace předhradí.

S sebou: pevnou obuv a dobrou náladu

Exkurze je zdarma.

Pravěké královny krásy – Zahájení výstavy Petřkovické venuše v Archeoparku Pavlov

Kdy: 20. 10. 2018

V rámci Mezinárodního dne archeologie si pro Vás Archeopark Pavlov ve spolupráci s Archeologickým ústavem v Brně připravil výstavu originálu Petřkovické venuše. Venuši budete moci poprvé vidět právě v tento den, kdy bude výstava oficiálně zahájena, a po té bude vystavena pouze v termínech (21. 10., 26. 10., 27. 10. a 28. 10. 2018).

Na Mezinárodní den archeologie můžete navštívit archeopark zcela zdarma. Také můžete využít komentovaných prohlídek, které se budou konat v časech 10:00, 12:00 a 14:00.

Navíc jsme pro Vás nachystali pracovní listy, které prověří Vaše pravěké znalosti.

Výstavu připravil a provázet Vás bude Mgr. Martin Novák, Ph.D.

Těšíme se na setkání s Vámi!