Memorandum o vzájemné spolupráci

Dnes, 5. října 2022, bylo generální ředitelkou Národního památkového ústavu Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, ředitelem brněnského Archeologického ústavu AV ČR Mgr. Balázsem Komoróczym, Ph.D. a ředitelem pražského Archeologického ústavu AV ČR Mgr. Janem Maříkem, Ph.D. podepsáno Memorandum o vzájemné spolupráci. Memorandum navazuje na dlouholetou úspěšnou kooperaci všech zmíněných institucí při ochraně památkového dědictví České republiky a je příslibem dalších společných aktivit.