Konference Archeologie barbarů 2018

Již tento týden (3.–5. 10. 2018) se v Archeologickém ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. koná XIV. protohistorická konference Archeologie barbarů, jejímž tématem jsou „Zbraně a jejich nositelé“.
Cílem konference je načrtnout aktuální stav bádání o výstroji a výzbroji v protohistorické archeologii středoevropského barbarika.

Předměty vojenské či válečnické povahy patří k základním artefaktovým kategoriím protohistorické archeologie. Keltská, římská či germánská výstroj a výzbroj představují téma, které je přítomné v celé řadě aspektů archeologického bádání. Široce definované téma konference umožňuje jejich problematiku nahlížet z hlediska kvantitativních a kvalitativních parametrů nejrůznějších forem militarií, reflektovat výpovědi jejich nálezových kontextů, ať již o společenských aspektech (exemplárně na příkladu bojovnických hrobů) či o případných místech s vyšší koncentrací vojáků a válečníků (např. tábory) nebo o vojenských střetech a bitvách. Stále početněji se militaria objevují i v souborech pocházejících z povrchových prospekcí, čímž se v mnohém modifikují donedávna vžité představy o distribučních územích jednotlivých forem. V interdisciplinárním pohledu lze účinky a užívání zbraní studovat například na antropologickém materiálu. Cílem konference je načrtnout aktuální stav bádání o výstroji a výzbroji v protohistorické archeologii středoevropského barbarika, a to na příkladech konkrétních forem, lokalit, regionů či různých kulturních skupin. Výsledkem konference bude tematický sborník přednesených referátů „Archeologie barbarů 2018“ .