Knižní novinka – Questionnement sur la diversité du Pavlovien par ľétude technologique des gisiments moraves

M. Polanská: Questionnement sur la diversité du Pavlovien par ľétude technologique des gisiments moraves, Brno 2020.

Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 66
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
ISBN 978-80-7524-041-5
ISSN 1804-1345
1 000,- Kč

Pavlovien je jednou z kultur doby kamenné, jejíž definice dosud spočívala na souboru kritérií jeho hmotné kultury a symbolických projevů. Kamenné nástroje na území dnešní Moravy však nabízejí nový pohled na jednu z nejvyspělejších paleolitických kultur. Technologická analýza sbírek datovaných od 28 000 do 25 500 BP nekal. (32 000 – 29 000 BP kal.) umožnila rozpoznat tři nezávislé skupiny, každou se svými techno-ekonomickými a typologickým specifickými vlastnostmi. V světle těchto výsledků je možné rozdělit pavlovienskou entitu na skupinu s mikropilkami a skupinu s geometrickými mikrolitySkupina s milovickými hroty je v aktuálním stavu bádání méně charakterizovaná, je však pravděpodobně chronologicky a stratigraficky recentnější. Cílem této práce je první odhalení „pavlovienskych norem“ se svými zvláštnostmi i stabilními prvky.