Knižní novinka – Moravian and Silesian Strongholds

Kouřil, P. – Procházka, R. et al.: Moravian and Silesian Strongholds of the Tenth and Eleventh Centuries in the Context of Central Europe, Brno 2018.

Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 57
Brno 2018, 431 s.
ISBN 978-80-7524-010-1
ISSN 1804-1345
790,- Kč

Archeologický ústav vydal novou knihu o vývoji opevněných center na Moravě a ve Slezsku v 10. a 11. století v kontextu širšího prostoru zejména střední Evropy. K problematice se vyjadřuje v osmnácti studiích tým 24 autorů, uznávaných odborníků na danou problematiku.