Knižní novinka – Frühmittelalterliche Ohrringe mit vier Blechbeeren in Nord-, Mittel- und Südosteuropa

Š. Ungerman: Frühmittelalterliche Ohrringe mit vier Blechbeeren in Nord-, Mittel- und Südosteuropa, Brno 2021.

Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno, sv. 69
Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Brno
ISBN 978-80-7524-048-4
ISSN 1804-1345
350,- Kč

Kniha se zabývá náušnicemi se čtyřmi bubínky z Čech, Moravy, Slovenska a Dolního Rakouska, z nichž většina pochází z velkomoravských pohřebišť (9. století). V první části monografie je analyzována jejich typologie, datování a způsob výroby. Druhá část je věnována otázce jejich původu, kdy autor zpracovaný soubor srovnává s analogickými náušnicemi z 9.–12. století, nalezenými na rozsáhlém prostoru od Švédska po Řecko.

Kompletní česká verze textu knihy je volně ke stažení zde.