Knižní novinka – Brána do Římské říše. Vstupte!

B. Komoróczy – P. Růžičková – M. Vlach: Brána do Římské říše. Vstupte! Brno 2022.

Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 72
Archeologický ústav AV ČR, Brno
Brno 2022, 131 s.
ISBN 978-80-7524-046-0, DOI: 10.47382/arub2022-04

490,- Kč

Populárně-naučná, bohatě ilustrovaná kniha zve čtenáře a čtenářky k pomyslnému vstupu do světa starověké Římské říše. Na počátku této imaginární výpravy stojí archeologické stopy působení římských legií na našem území a výsledky jejich výzkumů prováděných generacemi badatelů z brněnského Archeologického ústavu. V centru zájmu stojí především mimořádná lokalita Hradisko u Mušova, nejautentičtější římské naleziště na našem území, a její unikátně repre­zentativní soubor archeologických nálezů. Atraktivní fotografie a doprovodné texty čtenáře obeznámí s dobou působení římských legií na jihu Moravy, představí jejich výstroj, výzbroj i předměty každodenní potřeby. Publikace plasticky vykresluje jeden trváním krátký, ale svým historickým významem mimořádný úsek minulosti našeho území. Kniha doplňuje a rozvíjí již existující příslušné popularizační platformy Akademie věd, zejména Návštěvnické centrum Mušov – Brána do Římské říše, a lze ji považovat za vhodného průvodce tamní expozicí.