Knihy v Brně

Masarykova univerzita ve spolupráci mnoha dalšími institucemi pořádá knižní jarmark a literární festival Knihy v Brně! Kromě nákupu knih pod stromeček se budete moci setkat s autory, nakladateli a překladateli i navštívit další bohatý doprovodný program určený dětem i dospělým. Naše tituly zde budete moci nalézt také!

Kde: Moravská zemská knihovna a Knihovna Jiřího Mahena

Kdy: 1.–2. prosince 2023: v pátek 9:00–19:00 hod., v sobotu 9:00–16:00 hod.

Podívejte se na pestrý program a rezervujte si místa na některých akcích v předstihu!

Pořádá Nakladatelství Munipress Masarykovy univerzity ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou a Knihovnou Jiřího Mahena. Akce se koná pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové.