Interaktivní webová aplikace – Historická krajina na strednom Pomoraví

Představujeme vám novou interaktivní webovou aplikaci!

HISTORICKÁ KRAJINA NA STREDNOM POMORAVÍ
autoři: Marek Hladík, Katarína Hladíková, Tadeáš Červík

Cílem aplikace je prezentovat vybrané typy historické kulturní krajiny, které se dochovaly dodnes v prostoru středního Pomoraví. Nejde o vyčerpávající zmapování všech historických krajinných struktur nebo známých archeologických lokalit. V interaktivní mapě jsou prezentovány specifické příklady konkrétních typů krajinných reliktů nebo archeologických lokalit. Tyto pochází na základě datování z období prvního tisíciletí po Kr., které je primárním předmětem našeho dlouhodobého výzkumu. V případe, že jde o pozůstatky starších struktur, byly v prvním tisíciletí sekundárně využívané. Cílem prezentované selekce je poukázat na pestrost a variabilitu historické krajinné struktury, která je památníkem událostí, které formovali podobu střední Evropy tak, jak ji známe dnes. A to v rovině geopolitické, jakož i v rovině kulturní. Výzkum historické krajiny není zaměřen na izolované lokality, ale předmětem výzkumu je krajina jako celek. Krajina sama o sobě představuje artefakt – předmět vědeckého bádání a zároveň si jako historický artefakt zaslouží adekvátní ochranu a starostlivost.

Aplikace představuje jakýsi „rozcestník“, který kromě toho, že obsahuje informace o výzkumu kulturní krajiny na středním Pomoraví, umožňuje navštívit také jiné tematicky blízké interaktivní mapy či webové aplikace nebo v online prostředí publikované knihy nebo články v odborných časopisech.

Tvorbu aplikace finančně podpořili:

Visegrad funds 22130105: Historical Landscape in the Middle Course of the Morava River. (2022 – 2023)

Akademie věd ČR, Strategie AV21, program Evropská krajina jako interakce mezi přírodou a společností: Historická krajina stredného Pomoravia v prvom tisícročí n. l. ako záznam etnickej identity a kultúrnej tradície stredoeurópskych krajín

VEGA 2/0139/21 – Mobilita pravekých, protohistorických a historických spoločenstiev na Slovensku a jej prejavy v archeologických prameňoch

VEGA 2/0035/22 – Relikty kultúrnej krajiny – identifikácia a interpretácia. Relics of cultural landscape – identification and interpretation