Dne 10. června 2022 Vás srdečně zveme na další koncert z cyklu Hudební archeologie!

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. a Hudební lahůdky, z. s. společně s Masarykovým muzeem v Hodoníně pořádají v rámci Noci kostelů další komponovaný večer propojující umění a vědu na který vás srdečně zveme. Akce se bude konat v exteriérech slovanského hradiště v Mikulčicích a výzkumné základny ARÚB na Trapíkově. Akci neformálně otevře hudebně-taneční workshop. Následovat bude duchovní zahájení a svěcení repliky zvonu ze slovenské lokality v Bojné datovaného do 1. třetiny 9. století. Tento zvon bude součástí chystané expozice Slovanského hradiště v Mikulčicích. Program bude pokračovat poutí po mikulčických kostelích s vyprávěním o jejich historii, významu a okolnostech archeologického výzkumu – také za improvizovaného hudebního doprovodu. Po sledování západu slunce z rozhledny na hradišti se účastníci Noci kostelů vydají pěšky za svitu loučí na výzkumnou základnu na Trapíkově, kde se celý program uzavře hudebním nokturnem a společenským setkáním.

VYSTOUPÍ
Plaisirs de Musique, Lenka Horalová, Marta Kratochvílová a Marian Friedl

PROGRAM
16:30    Hudebně-taneční workshop pro malé i velké
Marian Friedl, Lenka Horalová, Marta Kratochvílová
Archeologická základna Mikulčice-Trapíkov

18:30    Duchovní zahájení se svěcením zvonu
Slovanské hradiště, „amfiteátr“ u sousoší sv. Cyrila a Metoděje

19:00    Pouť po kostelích s archeologickým výkladem za doprovodu hudební improvizace
Lumír Poláček
Akropole slovanského hradiště

20:45    Sledování západu slunce
Rozhledna

21:15    Přesun za svitu loučí na archeologickou základnu Mikulčice-Trapíkov

21:30    Nokturno při svíčkách – program „Telemannia“ – průsečíky staré hudby, jazzu a tance
Lenka Horalová, Marta Kratochvílová a Marian Friedl
Archeologická základna Mikulčice-Trapíkov

Vstup volný

Více informací na www.mikulcice.arub.cz