Hudba a historie dvou kultur a putování přes most spojující dávné velkomoravské centrum po staletích opět v jeden celek.

30. července 2020 KOPČANY – MIKULČICE
17:00 (Kopčany, SK) – 20:00 (Mikulčice, CZ)

V rámci série akcí propojujících hudbu a archeologii se tentokrát můžete těšit na přeshraniční program. První část v podání Elišky Tesařové interpretující písně sefardských židů se bude odehrávat u kaple sv. Margity (Kopčany, SK).
Po koncertě se průvodem vydáme na Archeologickou základnu v Mikulčicích, kde zahraje valašský multiinstrumentalista Marian Friedl a kapela RukyNaDudy. Součástí archeologického programu bude prohlídka restaurátorských prací na kapli sv. Margity, představení nového dílu z řady mikulčických průvodců a vhled do světa velkomoravského šperku.

Program bude zakončen setkáním při víně.

Program
Kaple sv. Margity v Kopčanech
17:00–17:30 prohlídka restaurátorských prací na kapli sv. Margity
17:30–18:30 hudba: Eliška Tesařová & Misterios del Amor
archeologie: představení nového dílu z řady mikulčických průvodců
18:30 přesun pěšky (cca 4 km) za doprovodu kapely RukyNaDudy přes lávku směr archeologická základna Mikulčice-Trapíkov (možný také přesun autobusem).
Archeologická základna Mikulčice-Trapíkov
20:00–21:00 hudba: Marian Friedl & RukyNaDudy
archeologie: vhled do světa velkomoravského šperku                       
setkání u vína

Doprava
Zájemci mohou využít autobusovou dopravu z Mikulčic do Kopčan a zpět.
Odjezdy autobusu z Mikulčic do Kopčan: 16:00 Mikulčice-Trapíkov, 16:05 OÚ Mikulčice, 16:10 Lužice zastávka u školy, 16:15 Lužice zastávka rozcestí, 16:25 Hodonín zastávka Anenská.

Místo v autobuse je nutné jmenovitě rezervovat do 27. 7. 2020 na mail pavkova@arub.cz, případně telefonicky +420 518 121 426.

Hudební program
Eliška Tesařová & Misterios del Amor

Jádrem programu nazvaného Misterios del Amor je hudební odkaz sefardských Židů, hluboce emotivní písně, z nichž každá se jiným způsobem dotýká tématu lásky.
Marian Friedl & RukyNaDudy
Hudba rolnicko-pastevecké kultury Beskyd – splynutím pastýřských karpatských tradic s rolnickými vznikla osobitá kultura Beskyd, která se projevuje mj. i v hudbě tamějších regionů; jeden z nich představí kapela RukyNaDudy. 

Vstup volný


Srdečně zvou pořadatelé:
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Hudební lahůdky, z. s.
Obec Kopčany
Záhorské múzeum v Skalici

Více informací na www.mikulcice.arub.cz