Hrob langobardského bojovníka v médiích

Pokračující archeologický výzkum jednoho z největších pohřebišť germánských Langobardů z 6. století n. l. přinesl objev téměř neporušené kostry bojovníka. Mladý muž byl do hrobu, zkoumaného na katastru zaniklé obce Mušova, pochován se svým kopím a dvěma psy. Mimořádná kvalita dochování jeho kosterních pozůstatků zásadně přispěje k bližšímu poznání genetické skladby langobardské populace, jejího zdravotního stavu či stravovacích zvyklostí. Výzkum probíhá v rámci projektu Grantové agentury ČR „Langobardská populace na Moravě. Interdisciplinární výzkum nekropolí doby stěhování národů“, jehož hlavní řešitelkou je Mgr. Zuzana Loskotová, Ph.D.

Systematický terénní výzkum pohřebiště z doby stěhování národů na jižním břehu Novomlýnských nádrží pod Pavlovskými vrchy je dlouholetou součástí aktivit Archeologického ústavu AV ČR, Brno.

Referují o něm aktuálně na stránkách AV ČR a v těchto médiích:

AV ČR
ČT 24 – regiony
ČT – Události v regionech (Brno, 11. minuta)
České noviny
Zprávy z Moravy
iDNES.cz
Břeclavský deník
Blesk.cz

Pohled do odkrytého hrobu langobardského bojovníka. Foto: Z. Loskotová