PV 61/1

ISSN 1211-7250 (Print)ISSN 2571-0605 (Online)Registration number MK ČR: E 18648
Cover / Copyright page / Contents / Editorial
Order Journal

Articles

Ladislav Nejman, Philip Hughes, Marjorie Sullivan, Duncan Wright, Amy Mosig Way, Nicholas Skopal, Ondřej Mlejnek, Petr Škrdla, Lenka Lisá, Matěj Kmošek, Miriam Nývltová Fišáková, Miroslav Králík, Petr Neruda, Zdeňka Nerudová, Antonín Přichystal
Preliminary report of the 2019 excavation at Švédův Stůl Cave in the Moravian Karst
Předběžná zpráva o výzkumu jeskyně Švédův stůl v Moravském krase v roce 2019
https://doi.org/10.47382/pv0611-01
Download

Yuri E. Demidenko, Petr Škrdla, Tereza Rychtaříková
Initial Upper Paleolithic bladelet production: Bladelets in Moravian Bohunician
Produkce čepelek v iniciálním mladém paleolitu: čepelky v moravském bohunicienu
https://doi.org/10.47382/pv0611-02
Download

Ondřej Mlejnek
Zpráva o záchranném výzkumu mladopaleolitického sídliště v Hlinsku u Lipníka nad Bečvou
Field report of a rescue excavation of an Upper Palaeolithic settlement in Hlinsko near Lipník nad Bečvou (Moravia, Czech Republic)
https://doi.org/10.47382/pv0611-03
Download

Zdeňka Nerudová, Petr Neruda
Badatelský výzkum lokality Hošťálkovice II – Hladový vrch (okr. Ostrava-město)
Archaeological excavation at Hošťálkovice II – Hladový vrch (distr. Ostrava-město)
https://doi.org/10.47382/pv0611-04
Download

Jaroslav Bartík, Petr Škrdla, Tereza Rychtaříková, Yuri E. Demidenko, Ladislav Nejman
Kamenná struktura E v Mohelně-Plevovcích: nová výzva pro metodiku výzkumu
Stone structure E at Mohelno-Plevovce: A new challenge for excavation methodology
https://doi.org/10.47382/pv0611-05
Download

Jiří Svoboda, Soňa Boriová, György Lengyel, Petr Pokorný, Antonín Přichystal, Sandra Sázelová, Jaroslaw Wilczyński
Last Glacial Maximum landscape and Epigravettian horse hunting strategy in Central Europe:The case of Stránská skála IV
Krajina posledního glaciálního maxima a strategie lovu koní ve střední Evropě: příklad lokality Stránská skála IV
https://doi.org/10.47382/pv0611-06
Download

Aleš Navrátil, Richard Bíško, Tomáš Tencer
Hradisko Tabulová hora u Klentnice v době popelnicových polí
Klentnice – Tabulová hora Hillfort in the Urnfiedl Period
https://doi.org/10.47382/pv0611-07
Download

Lenka Lisá, František Trampota
Mikromorfologie v archeologickém kontextu jako nástroj pro interpretace vzniku výplní pravěkých objektů: případová studie z Tvrdonic, okr. Břeclav
Micromorphology in the archaeological context as a tool for interpretation of prehistoric feature fills: A case study from Tvrdonice, Břeclav district
https://doi.org/10.47382/pv0611-08
Download

Jaroslav Peška
Monoxyl a další dřevěné struktury v oblasti řeky Moravy z lokalit Moravičanských jezer na katastru Mohelnice
Monoxylon and other wooden structures in the Morava River region from the sites of Moravičany Lakes in the Mohelnice cadastre
https://doi.org/10.47382/pv0611-09
Download

Ivan Čižmář, Blanka Mikulková, Matěj Kmošek, Michal Chovanec, Jiří Kala
Dva mimořádné hroby z laténského pohřebiště v Rousínově
Two exceptional graves from La Tene cemetery in Rousínov
https://doi.org/10.47382/pv0611-10
Download


Overview of excavations in Moravia and Silesia 2019

Paleolithic
Download

Neolithic
Download

Eneolithic
Download

Bronze Age
Download

Iron Age
Download

Roman Age and Migration Period
Download


Varia

Download