Do nitra velkomoravského šperku

Archeologické nálezy luxusních šperků a oděvních součástí ze dvou předních velkomoravských center – Starého Města a Mikulčic – fascinují vědce i širokou veřejnost již po mnoho desetiletí. Nyní se tyto vzácné artefakty, z nichž polovina je chráněna jako národní kulturní památka, stávají předmětem komplexního interdisciplinárního výzkumu. Projekt má přinést během pěti let svého trvání nový detailní a analytický pohled na tyto mistrné výtvory uměleckého řemesla 9. století a současně má zajistit trvalé uchování jejich komplexní hodnoty. Na detailní a napínavé práci se podílejí archeologové, materiáloví analytici, konzervátoři a specialisté na historické zlatnické technologie z Archeologického ústavu AV ČR, Brno, a Moravského zemského muzea. K dispozici mají nově vybudovanou laboratoř elektronové mikroskopie, první svého druhu na archeologických pracovištích v České republice. Výsledky projektu budou prezentovány prostřednictvím několika vědeckých výstupů, ale především na výstavě plánované na rok 2027. Průběh prací lze sledovat na webových stránkách projektu www.velkomoravskysperk.cz.

Projekt „Do nitra velkomoravského šperku. Interdisciplinární výzkum, analytická konzervace a dokumentace šperkařské produkce z Mikulčic a Starého Města“ je financovaný v letech 2023–2027 Ministerstvem kultury v rámci programu na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity NAKI III (projekt č. DH23P03OVV020). Zodpovědnými řešiteli projektu jsou Lumír Poláček (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.) a Luděk Galuška (Moravské zemské muzeum).