Dny otevřených dveří v Mikulčicích a Hudební archeologie 16

13.–14. října
Archeologická základna v Mikulčicích

Dny otevřených dveří
Neděle, 13. října 10.00 – 16.00 hodin
Pondělí, 14. října  8.00 – 15.00 hodin 

Srdečně vás zveme na dny otevřených dveří věnované výročí sta let od založení Státního archeologického ústavu.
Můžete se těšit na fotografie ze starých výzkumů, prohlídku laboratoří a depozitářů, prezentaci nových výzkumů a speciální program pro děti.

Hudební archeologie XVI
13. října v 16:00 Hudební část s názvem Tre fontane uvede hudebníky z Vídně pod vedením prof. Michaela Posche, kteří představí málo známá středověká díla v kontrastu se současnou hudební tvorbou. 

Účinkuje soubor Unicorn Ensemble
Michael Posch – zobcová flétna
Thomas Wimmer – fidula  

Hudební program:

Codex Rossi (ca. 1350) –Che ti çova nascondere
Codex Torino (ca. 1420) – Puisque san vous querons
Anonymus Italien (um 1400; BL Add. 29987) – Chominciamento di gioia
Johannes Ciconia (1335 – 1411) – Aller m´en veus
Anonymus (Paris Bibl. nat.; ca.1380) – Fortune
Conrad Paumann (ca. 1460) – Ich wil seyn bey ir
Johannes Ciconia (1335 – 1411) – Per quella strada lacteal
Anonymus Italien (um 1400; BL Add. 29987) – Saltarello
Guilleaume Dufay (1397-1474) – Mon chier amy Maestro Piero (um 1350) –Cavalcando un giovine accorto
Anonymous Italy, ca. 1390 – Ghaetta
Giraut de Bornelh (ca. 1165 – 1210) – Estampie Reis glorios
Codex Faenza (ca. 1420) – Non avra´Codex Faenza (ca. 1420) – J´ay grant espoir
Anonymus Italien (um 1400; BL Add. 29987) – Tre Fontane

Vstupné dobrovolné.