Cyrilometodějská misie a Evropa
14. publikace ke stažení

Pavel Kouřil a kol.: Cyrilometodějská misie a Evropa. 1150 let od příchodu soluňských bratří na Velkou Moravu, Brno 2014.

Výpravná kniha, vydaná při příležitosti cyrilometodějského jubilea, shrnuje současné vědomosti o náboženském, kulturním a politickém vývoji střední Evropy v raném středověku. V širším internacionálním a mezioborovém kontextu sumarizuje výsledky mnohaletých výzkumů a bádání jednotlivých relevantních oborů.