Cyklus přednášek IN MEDIAS RES

Srdečně Vás zveme na první z cyklu přednášek pro veřejnost IN MEDIAS RES (K jádru věci), které připravujeme v roce 2022 v Návštěvnickém centru Mušov – Brána do Římské říše.

MARKOMANÉ, SVÉBOVÉ, GERMÁNI. POVÍDÁNÍ O OBYVATELÍCH EVROPY ZA HRANICEMI ŘÍMSKÉ ŘÍŠE
Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.

Kdy: v sobotu 2. dubna 2022 v 15 hod.
Kde: Návštěvnické centrum Mušov – Brána do Římské říše

Přednášku lze navštívit v rámci vstupného do Návštěvnického centra.

Přednáškový cyklus se koná jako jeden z výstupů projektu Tváří v tvář starověkým Germánům Střední Evropy, který je součástí výzkumného tématu Evropa, kořeny integrace, utváření lokálních, národních a evropských identit (Evropa středověká) programu Strategie AV21.

Více informací naleznete na webových stránkách Návštěvnického centra Mušov.