Cena Zlatý mamut 2018 – zveřejňování projektů

V loňském roce vyhlásily tři brněnské archeologické instituce (Archeologický ústav AV ČR, Brno, Moravské zemské muzeum a Ústav archeologie a muzeologie FF MU) soutěž Zlatý mamut. V ní odborná porota uděluje Cenu Karla Absolona za popularizaci archeologie, a to v kategoriích hlavní cena, muzejní cena a studentská cena. Projekty do soutěže přihlašovali jejich autoři do konce roku 2018. Vítězové jednotlivých kategorií budou oznámeni na slavnostním vyhlášení dne 8. dubna v Pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea v Brně.

Rozhodli jsme se do té doby na našich facebookových stránkách postupně představovat jednotlivé projekty, které splnily podmínky soutěže. Ačkoliv ceny jsou odborné a porota již výsledky zná, není nám lhostejný ani názor veřejnosti na tyto aktivity. Proto pod příspěvky můžete vyjádřit vaše postřehy a hodnocení. Naším záměrem je též pomoci všem zúčastněným ke zviditelnění jejich činnosti a dodat přitom povzbuzení a inspiraci všem institucím a jejich pracovníkům do popularizace archeologie.