Naše budovatelské aktivity v Mikulčicích neustávají. Po splnění snu několika generací archeologů v podobě zprovozněného moderního, univerzálního a reprezentativního pracoviště ARÚB v Mikulčicících-Trapíkově se naše pozornost upírá k torzu „staré základny“ na akropoli hradiště. Chtěli bychom, aby se toto místo v „srdci“ památného místa proměnilo v důstojnou a užitečnou součást prezentačních a popularizačních aktivit ústavu a celé NKP Slovanské hradiště v Mikulčicích.

Stará základna ARÚB na akropoli hradiště v Mikulčicích je od roku 2014, kdy se celé pracoviště odstěhovalo do nově vybudované moderní výzkumné základny na Trapíkově, opuštěná. V žádném případě není odsouzená k zániku a zapomnění. Už několik let se nachází v zorném poli archeologů a projektantů, kteří by tento areál v majetku ARÚB rádi částečně vrátili zpět do neporušené podoby „Valů“ z doby před zahájením výzkumu, částečně zachovali autenticitu „bílého domu“ a přilehlého areálu jako iniciačního místa poválečného objevování Mikulčic i Velké Moravy obecně. K tomu by rádi doplnili přidanou hodnotu v podobě dřevostavby „archeologické dílny“, postavené ve stylu i stavební stopě jedné ze zbořených budov původní expedice, která by měla sloužit jako bezprostřední zázemí výzkumníkům i široké veřejnosti. Neměla by chybět ani tradiční pergola porostlá vinou révou ke spočinutí a rozjímání příchozích.

Budovy staré základny ARÚB

Budovy staré základny ARÚB (vlevo), pavilon 2. kostela (vpravo) a půdorys baziliky (dole) na akropoli hradiště v Mikulčicích, rok 2013.
Foto: geo-cz

Budovy staré základny ARÚB

Již v roce 2014 byla ve spolupráci s projektanty z ateliéru Pelčák a Partner Architekti připravena architektonická studie na přestavbu a znovuoživení této legendární „expedice“, poškozené v roce 2007 tragickým požárem. Na základě studie připravila firma ISIS Brno projekt, který v roce 2018 získal stavební povolení. Vše ostatní záleželo na financování, které se bohužel zkomplikovalo nedostatkem vhodných dotačních titulů z evropských fondů.

Postupující práce

Postupující práce

Koncem roku 2020 byla zbourána většina objektů staré základny. Zůstal pouze „bílý dům“, nově přibyl sloup s čapím hnízdem.
Foto L. Poláček, leden 2021

Díky finanční podpoře Akademie věd České republiky se na konci roku 2020 podařilo realizovat první etapu revitalizace staré základny. S výjimkou „bílého domu“ byly zbourány všechny starší stavby a reliéf terénu v celém areálu byl vrácen do podoby před založením základny v roce 1955. Součástí této etapy bylo přestěhování čapího hnízda z komína zbořené dílny/kotelny na nově postavený sloup. Nad očekávání projektantů i archeologů se čapí pár vrátil po zimě na obnovené hnízdo a stal se tak symbolem kontinuity místa a úspěšného zahájení přestavby staré základny.

Dvě dominanty NKP Slovanské hradiště

Rozhledna návštěvnického centra v NKP Slovanské hradiště v Mikulčicích má od začátku letošního roku novou konkurenci.
Foto L. Poláček, leden 2021

Dvě dominanty NKP Slovanské hradiště

Lumír Poláček

Aktuální informace k Výzkumné základně Mikulčice naleznete
na jejích webových stránkách: mikulcice.arub.cz/