Burg – Vorburg – Suburbium. Zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren
38. publikace ke stažení

Ivana Boháčová – Lumír Poláček: Burg – Vorburg – Suburbium. Zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren, Brno 2008.

Hlavním tématem mezinárodní konference konané v Mikulčicích, 21. – 23. 5. 2007 byla problematika „vedlejších“ areálů (předhradí, suburbií) raně středověkých mocenských center. Sborník přináší příspěvky k poznání charakteru, funkcí, hospodářské a sociální struktury těchto areálů. V neposlední řadě řeší také otázky terminologické.