Archeopark Pavlov získal Českou cenu za architekturu

Stavba Archeoparku Pavlov z pera architektů Radko Květa a Pavla Pijáčka se stala vítězem České ceny za architekturu 2017 a také získala Mimořádnou cenu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR za kvalitní dílo moderní architektury citlivě zasazené do krajinného rázu.

Letošního ročníku soutěže pořádané Českou komorou architektů se zúčastnilo 249 projektů. 

Historické muzeum je umístěno v místě významného archeologického naleziště z období mladého paleolitu. Objekt je umístěn pod povrchem v terénní vlně a do exteriéru vystupují prosvětlovací věže, které připomínají bílé vápencové skály Pavlovských vrchů.

Přímo do expozice bylo zakomponováno odkryté naleziště mamutích kostí.
„Návrh vystihuje zároveň krajinu i historii místa. Budova ponechává prostor krajině tím, že se schovává pod zem a současně ji obohacuje artefakty, které navazují dialog se širším okolím,“ uvedli porotci.

Ze strany archeologické vědy expozici koncepčně připravili, archeologické odkryvy provedli a vědecky zpracovali členové týmu profesora Jiřího Svobody z Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i. Provoz expozice je zajištěn Regionálním muzeem Mikulov.

Zájem veřejnosti je značný, v roce 2016 expozici navštívilo přes 45 tisíc návštěvníků, podle ředitele Regionálního muzea v Mikulově letošní počty překonají ty loňské.