Archeologie doby římské v digitálním věku

Srdečně Vás zveme do Návštěvnického centra Mušov – Brána do Římské říše na šestou přednášku z cyklu IN MEDIAS RES.

ARCHEOLOGIE DOBY ŘÍMSKÉ V DIGITÁLNÍM VĚKU
Mgr. Marek Vlach, Ph.D.

Kdy: v sobotu 8. října 2022 v 15 hod.
Kde: Návštěvnické centrum Mušov – Brána do Římské říše

Přednášku lze navštívit v rámci vstupného do Návštěvnického centra. Vstup pro občanské spolupracovníky archeologických institucí je zdarma (nutno doložit platnou průkazku PAS či obdobný dokument).

Aplikace metod výpočetní techniky během posledních dekád – podobně jako v jiných oborech – obohatily také možnosti archeologie a jejího poznání v mnoha oblastech. Jedná se o široké spektrum různých přístupů a nástrojů od systémů pro uchování a vyhodnocení velkého objemu různých druhů dat, kterými archeologie disponuje, až po prostředky pro popularizaci výsledků a poznatků oboru. V poslední době se v archeologickém výzkumu uplatňují také metody digitálního modelování, které umožňují simulovat a testovat předpoklady o fungování různých procesů v minulých společnostech (např. zajišťování obživy, pohyb v krajině, sociální interakce apod.). Tyto metody našly uplatnění např. v případě epidemiologického modelování tzv. antoninského moru či logistiky a zásobování římské armády na germánském území v době markomanských válek.

Přednáškový cyklus se koná jako jeden z výstupů projektu Tváří v tvář starověkým Germánům Střední Evropy, který je součástí výzkumného tématu Evropa, kořeny integrace, utváření lokálních, národních a evropských identit (Evropa středověká) programu Strategie AV21.

Více informací naleznete na webových stránkách Návštěvnického centra Mušov.