Archeologické nálezy, hledači, společné kulturní dědictví

Jedním z aktuálních, společensky relevantních témat současné archeologie jsou nálezy objevované při detektorovém hledání zástupci veřejnosti. V archeologické obci je to téma na celém světě živě diskutováno, aniž by se někde podařilo najít jednoznačně uspokojivé a konsensuální řešení. Není tomu jinak ani v České republice.

Otázka osudů kovových artefaktů je nesmírně důležitá jak z hlediska rozvoje odborného poznání, tak i z pohledu kvality našich společných muzejních institucí. Velmi podstatný je ovšem i zájem těch občanů z řad veřejnosti, kteří se chtějí s dobrými úmysly zapojit do nekonečného procesu poznání naší společné minulosti.

Do odborné a společenské diskuse na toto téma intenzivně zapojuje i Středisko pro výzkum doby římské a stěhování národů Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. V letošním roce ve spolupráci s Jihomoravským krajem uskutečňuje první rok řešení společného projektu, nazvaného „Společnými silami za poznáním společného archeologického dědictví“. Základní charakteristiky projektu se lze dozvědět z přiloženého prezentačního posteru. O dalších aktivitách budeme průběžně informovat.