Zveme Vás na 40. seminář industriální archeologie Archeologia Technica, který se uskuteční dne 3. května 2022 v Technickém muzeu v Brně.

Seminář se zaměřuje na zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami, průmyslovou archeologií i praktickými experimenty.