AMČR-PAS: nová platforma pro transparentní spolupráci amatérských hledačů a profesionálů

Archeologické ústavy AV ČR v Brně a v Praze spustily dne 1. dubna 2021 celorepublikový Portál amatérských spolupracovníků a evidence samostatných nálezů Archeologické mapy České republiky (AMČR-PAS).

Tato platforma si klade za cíl díky transparentní evidenci výsledků činnosti amatérů spolupracujících s archeology na průzkumech v terénu přispět k formalizaci vztahů mezi organizacemi s archeologickým oprávněním a amatérskými spolupracovníky. Společně se spuštěním portálu proběhla dvě online setkání pro odbornou a širokou veřejnost.

Portál, stejně jako celá Archeologická mapa, je součástí  Archeologického informačního systému České republiky, velké výzkumné infrastruktury, která podporuje digitalizaci archeologie a otevřené sdílení archeologických dat pro vědecké účely i širokou veřejnost. Je tak zapojen do širší nabídky nástrojů naplněných informacemi o minulosti české krajiny, které archeologové v posledních letech rozvíjejí a dávají plně k dispozici. Vznik portálu podpořila také Akademie věd ČR v rámci projektu Strategie AV 21.

Více informací o portálu, souvisejících aktivitách, metodické a podpůrné materiály a FAQ naleznete na stránkách AMČR-PAS

Další důležité odkazy:
Digitální archiv s prezentací nálezů
AIS CR
FB AIS CR
Archeologický ústav AV ČR, Brno
Archeologický ústav AV ČR, Praha

Kontakty pro novináře:
Morava a Slezsko: Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.; e-mail: komoroczy@arub.cz; tel. č. 604 246 002
Čechy: Mgr. Jan Mařík, Ph.D., e-mail: marik@arup.cas.cz; tel. č. 607 903 919
Mgr. David Novák, Ph.D., e-mail: novak@arup.cas.cz; tel. č. 775 200 064

Tisková zpráva ke stažení zde.