+
+
+
+
Kraj
Okres
Obec
Katastr
Datace
Typ areálu
Autor
Rok vydání
od  do

Způsob zobrazení: Tabulka Seznam
Skutil J. 1962: Stopy halštatského osídlení v Brně - Řečkovicích PDF. Přehled výzkumů, 6, 63.
Skutil J. 1962: Stopy středověkého opevnění nad Skalním mlýnem v Moravském Krase PDF. Přehled výzkumů, 6, 99–100.
Skutil J. 1962: Středověké pece ve Vratíkově (okr. Blansko) PDF. Přehled výzkumů, 6, 102–103.
Skutil J. 1962: Středověký hrádek v Újezdě u Boskovic PDF. Přehled výzkumů, 6, 100–101.
Šráčková E. 1962: Výzkum slovanského pohřebiště v Josefově (okr. Hodonín) PDF. Přehled výzkumů, 6, 93–94.
Staňa Č. 1962: Staré Zámky bei Líšeň - grossmährischer Höhenburgwall PDF. Přehled výzkumů, 6, 3–10.
Stloukal M. 1962: Výzkum dětských koster z Mikulčic PDF. Přehled výzkumů, 6, 84–88.
Stloukal M. 1962: Zvláštnosti ve struktuře velkomoravského obyvatelstva PDF. Přehled výzkumů, 6, 88–90.
Tichý R. 1962: Die VII. Ausgrabungssaison in Mohelnice b. Zábřeh PDF. Přehled výzkumů, 6, 37–40.
Tichý R. 1962: Nové nálezy volutové keramiky z Brna - Komína PDF. Přehled výzkumů, 6, 41.
Tichý R. 1962: Nové sídliště s volutovou keramikou v Dol. Kounicích PDF. Přehled výzkumů, 6, 41–42.
Tihelka K. 1962: Nádoba se žebírky z Dolních Kounic PDF. Přehled výzkumů, 6, 51–53.
Klíma B. 1961: Dokončení výzkumu jeskyně "Liščí díra" PDF. Přehled výzkumů, 5, 27.
Klíma B. 1961: Nález mamutích kostí v Sobotovicích PDF. Přehled výzkumů, 5, 25–26.
Klíma B. 1961: Paleolitický nález v Hranicích na Moravě PDF. Přehled výzkumů, 5, 28–29.
Klíma B. 1961: Sondáže na paleolitické stanici Pavlov II. PDF. Přehled výzkumů, 5, 23–24.
Klíma B. 1961: Výzkum jeskyně "Kůlničky" (Mokrá u Brna) PDF. Přehled výzkumů, 5, 28.