PV 65/1

ISSN 1211-7250 (Print)ISSN 2571-0605 (Online)Registration number MK ČR: E 18648
Cover / Copyright page / Contents / Editorial

Articles

Ondřej Mlejnek, Martin Oliva, Miriam Nývltová Fišáková, Lenka Lisá, Aleš Bajer
History of research at Švédův stůl Cave in the Moravian Karst
Dějiny výzkumu v jeskyni Švédův stůl v Moravském krasu
https://doi.org/10.47382/pv0651-01
Download

Petr Čechák, Marek Pacák, Petr Šída
Paleolithic bifacial artefacts from Eastern Bohemia
Paleolitické bifaciální artefakty z východních Čech
https://doi.org/10.47382/pv0651-04
Download

Yuri E. Demidenko, Petr Škrdla, Tereza Rychtaříková, Jaroslav Bartík
An Emireh point at Ořechov IV–Kabáty Bohunician site (South Moravia, Czech Republic)
Hrot typu Emireh z lokality bohunicienu Ořechov IV–Kabáty (jižní Morava, Česká republika)
https://doi.org/10.47382/pv0651-02
Download

Veronika Kaudela
The adornments of the Gravettian site Krems-Wachtberg in chronological and techno-cultural context
Ozdoby z gravettienské lokality Krems-Wachtberg v chronologickém a technologicko-kulturním kontextu
https://doi.org/10.47382/pv0651-08
Download

Filip Hájek, Martin Novák
4D visualisation of an archaeological site: A case study from the Upper Paleolithic site
of Milovice IV, Czech Republic

4D vizualizace archeologického naleziště: případová studie z mladopaleolitické lokality
Milovice IV, Česká republika
https://doi.org/10.47382/pv0651-07
Download

Katarína Kapustka, Tereza Zemanová Davidová
Lithic production from local raw materials during Late Paleolithic/Mesolithic period in Bohemia:
Example of exploitation of the Rock crystal at Soutice 1 (Benešov District)

Výroba štípané industrie z místních surovin na přelomu pozdního paleolitu a mezolitu v Čechách:
příklad zpracování křišťálu na lokalitě Soutice 1 (okres Benešov)
https://doi.org/10.47382/pv0651-06
Download

Karolina Bugajska
Loose human bones as evidence of the multi-step burial rite: Case study of the Stone Age
hunter-gatherer sites at Dudka and Szczepanki, Masuria (northeastern Poland)
Izolované lidské kosti jako doklad vícefázového pohřebního ritu: případová studie lokalit
lovců-sběračů doby kamenné Dudka a Szczepanki v Mazursku (severovýchodní Polsko)
https://doi.org/10.47382/pv0651-05
Download

Martina Fojtová, Luděk Galuška, Tomáš Chrástek
New finds at a previously explored site. Bioarchaeological analysis of skeletons
from several newly excavated graves from Staré Město – ‘Na Valách’

Nové nálezy z již prozkoumané lokality. Bioarcheologická analýza koster
z nově objevených hrobů ze Starého Města – „Na Valách”
https://doi.org/10.47382/pv0651-03
Download


Overview of excavations in Moravia and Silesia 2023

Paleolithic
Download

Neolithic
Download

Eneolithic
Download

Bronze Age
Download

Iron Age
Download

Roman Age and Migration Period
Download

Overview of excavations in Moravia and Silesia 2023 – list of authors
Download


Varia

Download