PV 63/2

ISSN 1211-7250 (Print)ISSN 2571-0605 (Online)Registration number MK ČR: E 18648
Cover / Copyright page / Contents / Editorial

Articles

Martina Fojtová – Luděk Galuška
Zvláštní raně středověké hroby objevené ve Starém Městě – „Na Valách“ a problém jejich interpretace
Atypical early medieval graves discovered in Staré Město – ‘Na Valách’ and the issue of their interpretation
https://doi.org/10.47382/pv0632-02
Download

Kateřina Těsnohlídková
Analysis of pottery from Žďár nad Sázavou – Staré město with a focus on the technology of the assemblage
Analýza keramiky ze Žďáru nad Sázavou – Starého města se zaměřením na technologii souboru
https://doi.org/10.47382/pv0632-01
Download

Petr Žákovský, Miroslav Dejmal, Jan Hruboš, Oldřich Schejbal, Jakub Šimík, Michal Zezula
Pistole z Hradce nad Moravicí (okr. Opava) v kontextu nálezů ručních palných zbraní
z průběhu 16. až 1. poloviny 17. století

A wheellock pistol from Hradec nad Moravicí (Opava District) in the context of fi nds of handguns
from the 16th to the fi rst half of the 17th century
https://doi.org/10.47382/pv0632-03
Download


Overview of excavations in Moravia and Silesia 2021

Middle Ages and Modern Times
Download


Varia

Download