PV 35

ISSN 1211-7250 (Print)Registration number MK ČR: E 18648
Kompletní číslo

Case studies and short articles

Eliška Kazdová, Pavel Koštuřík
Erforschung der neolithischen Lokalität bei Těšetice-Kyjovice in den Jahren 1986–1990
Stáhnout

Lubomír Šebela
Hrobový nález sekeromlatu protoúnětické kultury z Velkých Bílovic
Eine Hammeraxt als Grabfund der Proto-Únětice-Kultur in Velké Bílovice (Mähren)
Stáhnout

Eduard Droberjar
Germánský sídlištní objekt s římskou emailovanou sponou typu Exner I 39 z Horních Věstonic
Germanisches Siedlungsobjekt mit römischer Emailfibel Typ Exner I 39 aus Horní Věstonice
Stáhnout

Zdenka Himmelová
Nález nákončí v anglokarolinském zvěrném stylu z Brna-Líšně
Fund eines Riemendes im angelkarolinischen Tierstil aus Bmo-Líšeň (Bez. Brno-město)
Stáhnout


Zprávy o výzkumech a nálezech za rok 1990

Paleolit a mezolit
Stáhnout

Neolit a eneolit
Stáhnout

Doba bronzová
Stáhnout

Doba halštatská a laténská
Stáhnout

Doba římská a stěhování národů
Stáhnout

Raný středověk
Stáhnout

Vrcholný středověk a novověk
Stáhnout

Různé
Stáhnout


Varia

Stáhnout